Andøy Seed Kapital er opprettet

Seks kjente næringsaktører i Andøy har nå gått sammen for å starte Andøy Seed kapital AS. – Selskapet skal bidra med kapital til investeringer, sier Kolbjørn Adolfsen.

Med seg på laget har Adolfsen sønnene Kristian og Roger Adolfsen, Benn Eidissen, Frode Nilsen i LNS og Andreas Haugen i A. H. Holding AS (Andenes havfiskeselskap). Johnny Karlsen fra Sortland er valgt som styreleder for selskapet, med Kolbjørn Adolfsen og Rune Rydningen som styremedlemmer.

Kolbjørn Adolfsen, Frode Nilsen, Benn Eidissen, Kristian Adolfsen, Roger Adolfsen og Andreas Haugen har sammen startet Andøy seed kapital AS. Selskapet skal bidra med kapital til investeringer i næringsvirksomhet i Andøy. (fra Vol.no)

– Andøy kommune har etablert Samskap for å drive omstillingsarbeid i Andøy. Samskap kan kun bidra med midler til forprosjekter og utredninger. Samskap kan ikke gi tilskudd eller lån til investeringer og det er planen at Andøy seed kapital AS skal bidra til det, sier Adolfsen.

Foreløpig er aksjekapitalen på 120.000 kroner, men Adolfsen sier at man nå er helt i startfasen. Nå jobber Fabrikken Næringshage med å lage retningslinjer for hvordan selskapet skal gjøre investeringer. Når det er klart, vil vi ta det videre til Innovasjon Norge for å bli godkjent som investeringsselskap. Etter det kan vi åpne for at også andre investorer kan bli med, sier Adolfsen.

– Er det behov for et slikt selskap?

– Det er det absolutt. Det finnes planer for prosjekter som trenger kapital. Selskapet kan også investere i prosjekter utenfor Andøy, men det er primært Andøy vi skal konsentrere oss om, sier Adolfsen.

Ta kontakt med forretningsutvikler Erling Bøhn Hilstad på mobil: 936 26 357 eller erling@fabrikken.as

Ønsker du å se på tanken på å starte et investeringselskap i din kommune? Ta kontakt med vår forretningsutvikler Erling Bøhn Hilstad som har erfaring med denne type etablering og har ansvaret for Andøy Seed Kapital.

Skriv inn ditt søkeord og trykk enter