Fra idé til marked!

Onsdag 17. august gjennomførte vi i samarbeid med Innovasjon Norge seminaret «Fra Idé til marked». Over 20 personer møtte opp for å få tips til oppstart og utvikling av bedrift og idé.

Innovasjon Norge på plass i Veksthuset Fyr
«Fra Idé til Marked» er ett seminar Innovasjon Norge leverer som forteller gründere og etablerere om veien fra idé til marked. Onsdag 20. august var vi så heldige å få Maiken Johnsen fra Innovasjon Norge til Veksthuset Fyr for å holde seminaret. Over 20 personer møtte opp for å lære mer og for å få tips til hva de bør tenke på i etableringsfasen.

Sentrale elementer ved etablering av ny bedrift
Det kommer tydelig frem at kunden bør være i fokus ved bedriftsetablering og utvikling av nye tjenester og produkter. Steve Blanks eksempel ble dratt frem som et godt hjelpemiddel for å definere bedrifters verdiløfte:

VI HJELPER X
GJØRE Y
GJENNOM Z

​Verdiløftet synliggjør hva bedriften skal levere og for hvem, dette er ett av mange elementer det er fokus på når bedriften skal lage sin forretningsmodell. Innovasjon Norge introduserer Osterwalders Businessmodell Canvas som ett nyttig verktøy for å gjøre dette. Her ligger fokuset på å kartlegge og vurdere virksomhetens: Kundesegment, verdiløfte, relasjoner, kanaler, kjerneaktiviteter, partnere, ressurser, kostnader og inntektsstrømmer.

Bli kjent med kundene
Det beste tipset som ble gitt var å snakke med kundene, bli kjent med de, og på denne måten undersøke hva behovet er. Å være tidlig ute med dette er en av nøkkelfaktorene til suksess. Slik kan man unngå å bruke tid og penger på å utvikle løsninger som det ikke er etterspørsel etter i markedet.

Ønsker du å lære om BMC, markedsundersøkelser og utviklingsstrategier er det bare å ta kontakt med oss i Fabrikken Næringshage!

Ett flott knippe med gründere og etablerere møtte opp på «Fra Idé til marked»: Maiken Johnsen fra Innovasjon Norge stilte for å fortelle om prosesser og verktøy knyttet til forretningsutvikling og etablering.

Ett par tips:

  • Definer kunden din og kartlegg behovene
  • Få oversikt – Lag en forretningsmodell
  • Les mer om modelleringsverktøyet Osterwalder.
  • Involver kundene og bli kjent med dem –
  • Er behovet som du først antok?
  • Go lean om du kan!

Oversikt over BMC:

Skriv inn ditt søkeord og trykk enter