-Vesterålen og Lofoten er blitt attraktive for investorer

Fabrikken Næringshage har fått nasjonal støtte for å styrke næringslivet i Vesterålen og Lofoten ytterligere.

Grunnen til dette tilskuddet fra statsforetaket Siva, er at Fabrikken Næringshage har jobbet systematisk med å bidra til konkrete og positive resultater hos over 170 bedrifter i regionene. Vesterålen og Lofoten har også fått søkelyset fra investorer på grunn av næringslivet her.

–  Vi er veldig stolte og ydmyke i dag. Vi har gått fra å jobbe primært med gründere til å jobbe stadig mer med forretningsutvikling for det etablerte næringslivet. Det har gitt resultater som vi nå har fått nasjonal oppmerksomhet for. Ingen tvil om det er ikke bare sommersola som gir god stemning på kontoret for tida, sier daglig leder Helge Krøgenes og smiler.

Tiltak som Andøy Seed Kapital der lokale investorer skal investere i næringslivet på Andøy er noen av de konkrete resultatene. Alt fra effektive omstillingsprosesser, produktutvikling, kommunikasjonsstrategi, effektiviseringsprosesser til innhenting av nasjonale og internasjonale investorer er noen av grunnene til at Siva nå gir tilskudd til Fabrikken Næringshage.

Kjerstin Spjøtvoll

Totalt vil Siva de kommende årene utbetale om lag 164 mill. kroner årlig i tilskudd, fordelt på 35 inkubatorer og 40 næringshager.

– Vi har store forventninger til at reviderte tilskuddsmodeller og økte samlede programtilskudd skal gjøre programmene enda mer effektive og bidra ytterligere til utvikling og omstilling av norsk næringsliv, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør innovasjon i Siva.

Vesterålen og Lofoten er blitt etterspurt av investorer

Den tette samarbeidet med Nordland Fylkeskommune, Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge er også noen av grunnene til at tiltakene har lyktes i så stor skala.

– Lofoten og Vesterålen trenger rett kompetanse og kapital for å ta ut vekstpotensiale og god kommunikasjon rundt mulighetene her. Vi har sett stort behov for å samkjøre de forskjellige tiltakene slik at vi har fått effekt, sier Krøgenes.

En annen årsak er et tydeligere fokus på innovasjon i det lokale næringslivet, og at både nasjonale og internasjonale investorer nå har fått øynene opp for LoVe. Men han advarer mot å sitte på gjerdet og vente på frierne. For det krever gode strategier for å være attraktiv både for rett kompetanse og kapital.

– Vi har mange henvendelser både nasjonalt og internasjonalt både med tanke på tradisjonelle næringer som reiseliv, landbruk og fiskeri. Men også næringsliv innen grønn økonomi og “den blå åkeren” har fått økt interesse de siste årene, der bedriften Lofoten Seaweed med tangproduksjon er et godt eksempel, sier Krøgenes.

Det økte oppmerksomheten rundt LoVe gir muligheter og med det økte tilskuddet fra SIVA kan Fabrikken Næringshage øke aktiviteten for næringslivet i Lofoten og Vesterålen ytterligere. Fabrikken Næringshage har tre kontorer på Sortland, Andenes og Leknes, og har åtte ansatte innen strategi og forretningsutvikling.

 

Skriv inn ditt søkeord og trykk enter