Kjetil blir ny sjef i Fabrikken Næringshage

Den nye lederen til Fabrikken Næringshage kommer rett fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Kjetil Kolsrud Jåsund er per i dag avdelingsdirektør i Forsknings og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Til stillingen ligger forvaltningsansvar (tilskudd, eierskap og styring) for statlige virkemidler rettet mot næringslivet, og ansvar for flere store og komplekse statlige investeringsprosjekter. Han har vært ansvarlig for en rekke av regjeringens teknologistrategier, og er i dag ansvarlig for Andøya Space Centre og Ocean Space Centre i Trondheim.

Styreleder Geir Morten Rist i Fabrikken Næringshage sier at det handlet ikke bare om å rekruttere en daglig leder til Fabrikken. De jaktet på den rette kompetanse som Lofoten og Vesterålen trenger for vekst og positive resultater.

– I Jåsund har vi en leder med nasjonal og internasjonalt nettverk som sitter med kunnskap om endringsprosessene som ligger foran oss. Hans kapasitet og erfaring vil gagne alle i Lofoten og Vesterålen, om vi skal rigge oss for mer vekst i næringslivet, sier Rist.

Potensialet i regionene avgjorde

Det var flere grunner til at han valgte å takke ja til stillingen som leder av Fabrikken Næringshage. Han var allerede godt kjent med resultatene som Fabrikken Næringshage har skapt for næringslivet over lang tid, og de gode relasjonene som er bygget opp til både fylket, lokale samarbeidspartnere, virkemiddelapparatet og departement. Det var dog potensiale i regionene og endringene som ligger foran oss, som avgjorde saken.

– Det går godt med Lofoten og Vesterålen, og det skal vi bygge videre på. Både regionreformen og regjeringens gjennomgang av de næringsrettede virkemidlene for forskning og innovasjon vil imidlertid kunne endre betingelsene som virkemiddelapparatet jobber under. Det er ikke usannsynlig at det blir større konkurranse om de nasjonale midlene og større krav til samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer. Dette må vi rigge regionene for slik at vi kan sikre veksten i framtida også, sier Jåsund.

Ønsker nasjonal og internasjonal tilnærming

Han mener at Lofoten og Vesterålen har alt å vinne på å være nasjonale og internasjonale i sin tilnærming og tenkning. Det å skape et attraktivt sted for bedrifter å etablere seg er viktigere enn noen gang, og det er en utfordring han gleder seg til å jobbe med.

–  Vi må videreutvikle den entreprenørskapskulturen som nå er i vekst, få til en bedre kobling mellom etablerte bedrifters behov og gründernes skaperkraft, og ikke minst spre historiene om mulighetene her. Dette løftet kan ingen gjøre alene, så derfor trengs det et større felles løft mellom kommunene, næringslivet og alle innovasjonsselskapene i regionene våre, sier Jåsund.

Styreleder Rist mener at Jåsund er en raus, resultatorientert leder som både har operativt fokus, men også har spennende ideer om grepene vi må ta fremover. Jåsund vil tiltre stillingen 01.februar 2019, og gleder seg til å sette i gang.

– Mitt mål er å utvikle Fabrikken Næringshage til en god, relevant og robust hjelper for næringslivet i Lofoten og Vesterålen, som står seg godt i de endringene som vil kunne komme. Ja, også skal vi ha det morsomt på jobb, sier Jåsund.

Skriv inn ditt søkeord og trykk enter