Fabrikken Næringshage er veiledere, rådgivere, og forretningsutviklere som jobber for næringslivet i Vesterålen og Lofoten. Vi leverer tjenester som sørger for at næringslivet får tatt ut sitt potensiale, stimulerer til større vekst og tør satse på innovative ideer.

Vår kjernekompetanse er:

-Prosjektutvikling og prosjektstyring

-Økonomistyring

-Grunderopplæring og oppfølging av gründerbedrifter

-Strategi og kommunikasjon

-Utvikling av forsknings- og innovasjonsprosjekter

-Offentlige virkemidler for forskning og innovasjon

-Design

-Finansiering og kapitalinnhenting

-Nettverksutvikling

Over 170 bedrifter i Vesterålen og Lofoten har valgt å bruke oss som rådgivere for å ta ut sitt vekstpotensiale, og deres suksess er det som motiverer oss til å strekke oss enda lengre hver eneste dag.

Fabrikken Næringshage - Andøy

Fabrikken Næringshage - Leknes

Fabrikken Næringshage - Sortland

Våre aksjonærer:

 • SIVA
 • SE Gruppen AS
 • Steiro Invest AS
 • Ellingsen Invest AS
 • Eidsfjord Sjøfarm AS
 • LNS AS
 • DNB ASA
 • Andøya Rakettskytefelt AS
 • Chriship AS
 • Asko Nord AS
 • Nordlaks Oppdrett AS
 • Nordic Sales Group AS
 • Bulldozer Maskinlag AS
 • Cerpus AS
 • Sigurd Pedersen AS
 • Havna Eiendom AS

Styret:

 • Geir Morten Rist – SE Gruppen AS
 • Åse Eilertsen – EIMSKIP CTG
 • Roger Mosand – Nordlaks Produkter AS
 • Barbro F. Holm – Universitetet i Nordland, avd. Vesterålen
 • Halvor Walla – Framsikt AS
 • Ivar Steiro – Steiro Invest AS
 • Torgeir Arntzen – Nordic Sales Group AS

Skriv inn ditt søkeord og trykk enter