Enten i form av å veilede nyetablerte med kurs og rådgivning, eller bidra til vekst og innovasjon i etablerte bedrifter. Fabrikken Næringshage jobber også regionalt med utviklingsprosjekter på tvers av bransjer. Fabrikken Næringshage er en del av et nasjonalt innovasjonsnettverk, og kan hente inn ekstern spisskompetanse som våre kunder har behov for fra FoU-miljøer, universiteter, høyskoler og andre kunnskapsmiljøer i landet.

Våre aksjonærer:

 • SIVA
 • SE Gruppen AS
 • Steiro Invest AS
 • Ellingsen Invest AS
 • Eidsfjord Sjøfarm AS
 • LNS AS
 • Nordlandsbanken ASA
 • Andøya Rakettskytefelt AS
 • Chriship AS
 • Nord-Norsk Engros AS
 • Nordlaks Oppdrett AS
 • Nordic Sales Group AS
 • Bulldozer Maskinlag AS
 • Cerpus AS
 • Sigurd Pedersen AS
 • Havna Eiendom AS

Styret:

 • Geir Morten Rist – SE Gruppen AS
 • Åse Eilertsen – EIMSKIP CTG
 • Roger Mosand – Nordlaks Produkter AS
 • Barbro F. Holm – Universitetet i Nordland, avd. Vesterålen
 • Halvor Walla – Framsikt AS
 • Ivar Steiro – Steiro Invest AS
 • Torgeir Arntzen – Nordic Sales Group AS

Skriv inn ditt søkeord og trykk enter