Fabrikken Næringshage AS er et innovasjonsselskap som ble stiftet i 2006, for å skape vekst, nytenkning og utvikling i Vesterålen og Lofoten.

Vårt team har kompetanse innen forretningsutvikling, produktutvikling, effektivisering, digitalisering, kompetansehevende tiltak, markedsstrategi, omstillingsprosesser på tvers av bransjer og næringer. Vi jobber tett med det lokale næringslivet, Nordland Fylkeskommune, virkemiddelapparatet, forskning, og potensielle investorer for å ta ut potensiale og styrke bedriftene i Lofoten og Vesterålen. I tillegg jobber vi med regionale og nasjonale prosjekter som styrker vilkårene til næringslivet i Lofoten og Vesterålen.

Over 170 bedrifter i Vesterålen og Lofoten har valgt å bruke oss som rådgivere for å ta ut sitt vekstpotensiale, og deres suksess er det som motiverer oss til å strekke oss enda lengre hver eneste dag.

Fabrikken Næringshage - Andøy

Fabrikken Næringshage - Leknes

Fabrikken Næringshage - Sortland

Våre aksjonærer:

 • SIVA
 • SE Gruppen AS
 • Steiro Invest AS
 • Ellingsen Invest AS
 • Eidsfjord Sjøfarm AS
 • LNS AS
 • Nordlandsbanken ASA
 • Andøya Rakettskytefelt AS
 • Chriship AS
 • Nord-Norsk Engros AS
 • Nordlaks Oppdrett AS
 • Nordic Sales Group AS
 • Bulldozer Maskinlag AS
 • Cerpus AS
 • Sigurd Pedersen AS
 • Havna Eiendom AS

Styret:

 • Geir Morten Rist – SE Gruppen AS
 • Åse Eilertsen – EIMSKIP CTG
 • Roger Mosand – Nordlaks Produkter AS
 • Barbro F. Holm – Universitetet i Nordland, avd. Vesterålen
 • Halvor Walla – Framsikt AS
 • Ivar Steiro – Steiro Invest AS
 • Torgeir Arntzen – Nordic Sales Group AS

Skriv inn ditt søkeord og trykk enter