Tilbyr etablererkurs for å løfte frem gründere i regionen!

Å bygge opp noe helt eget, være sin egen sjef eller gjøre sin greie – årsakene til at stadig flere velger å etablere egne bedrifter er mange. I oppstartsfasen er det mye som skal gjøres. De fleste sitter med et hav av tanker og ideer om hvordan veien skal formes videre. Fabrikken Næringshage har utviklet et skreddersydd kurs for gründere, nettopp for å få klarhet i dette. 26. september settes årets kurs i gang på Sortland. Alle Vesterålinger som går med tanker om å etablere egen bedrift er velkommen til å sende inn søknad før fristen utløper 19/9.

Arbeider målrettet med sine egne forretningsidéer

Kurset består av 3 fagsamlinger som foregår over 2 dager, samt én avsluttingssamling hvor deltakerne får mulighet til å konkurrere om 3mnd gratis kontorplass og kr 5000,-. I løpet av samlingene får man innsikt i det praktiske rundt å etablere bedrift, i tillegg er det stort fokus på forretningsidé og konsept. Deltakerne går igjennom et skreddersydd løp og det legges opp til arbeid med egne forretningscase. Når kurset er ferdig skal deltakerne sitte igjen med klare tanker om veien videre og et grovt utkast til forretningsplan.

«Deltakerne gjennomfører en rekke workshops knyttet til ulike aspekter ved forretningsidéen. De blir utfordret på å kjenne sine kunder, se sammenhenger, gjøre informerte valg og tenke helhetlig. Vi går også igjennom mye av det praktiske rundt etablering og kommersialisering. Det handler om å skape trygghet i etableringsfasen, og å være sikker på sitt eget konsept før man tar steget videre.» Sier kursansvarlig Nan Iren Erdal ved Fabrikken Næringshage.

Nettverk og viktige støttespillere

På samlingene møter deltakerne andre nyetablerere i regionen. Alle med forskjellige tanker, idéer og erfaringer. Sammen både løfter og utfordrer de hverandre. Gjennom kurset inviteres også lokale gründere til å fortelle sine historier, med det som hører med av både oppturer og nedturer. Lokale støttespillere inviteres for å presentere hvordan de kan bistå. I tillegg blir man kjent med ulike deler av virkemiddelapparatet.

«Det er inspirerende å møte så mange engasjerte mennesker med gode idéer og skaperkraft. På samlingene er erfaringsutvekslingen stor og vi ser at flere finner gode støttespillere som de har med seg på veien videre. Vesterålen er en fantastisk arena for gründere og nyetablerere, med både gode nettverk og gode hjelpere. Nå håper vi at flere vil være med på kurs og kickstarte sin bedriftetablering!» Avslutter Erdal.

Over 150 deltakere har gjennomført etablererkurs i regi av Fabrikken Næringshage de siste åtte årene. Flere har etablert seg med bedrift etter endt kurs og driver i dag sine egne foretak. Kurset arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge og kommunene i Vesterålen.

 

Kursoppbygging

Samling 1: 
26.09.17 & 27.09.17
kl. 9:00 – 15:30 Veksthuset Fyr
Sortland

Samling 2: 
10.10.17 &11.10.17
kl. 9:00 – 15:30 Veksthuset Fyr
Sortland

Samling 3: 
24.10.17 & 25.10.17
kl. 9:00 – 15:30 Veksthuset Fyr
Sortland

Samling 4:
04.11.17 – 05.11.17 Helgesamling TBD

Deltakeravgift på kr 800,- per stk. 

Flere kan delta fra samme bedrift.

Øvrig finansieres kurset av Innovasjon Norge og kommunene i Vesterålen.

 

Sitter du med en idé du ønsker å utforske? Har du tanker om å etablere eget? Eller er du allerede så vidt i gang? Vi kan hjelpe deg videre! Sjekk ut kurset du også!

 

Kurset kjøres i regi av:

Innovasjon Norge
I samarbeid med Vesterålskommunene:

Skriv inn ditt søkeord og trykk enter